top of page
פנקסי מש"ה- מילים שעושות הבדל
 • פנקסי מש"ה- מילים שעושות הבדל

  25.00 ₪מחיר

  פנקס מש"ה הוא מוצר הדגל של התנועה.
  התנועה החלה את דרכה עם הפצת הפנקסים שמטרתם להפיץ מילים טובות ומשמחות בעולם.
  כל ההכנסות ממכירת הפנקסים משמשות לחיזוק מערך החירום למניעת התאבדויות.

  כל פנקס כולל בתוכו 20 סימניות עם משפטים מוכרים שמרחיבים את הלב. 
  ** שליחת הפנקסים תתבצע אחת לחודש

   bottom of page