top of page

באילו מצבים ניתן לפנות למש״ה?

במידה ועניתם בחיוב על חלק מהשאלות הללו ניתן לפנות אלינו ולקבל עזרה.
במידה וקיים סיכון מיידי אנא פנו לחדר מיון בבית החולים הקרוב ביותר.

בפנייה למש״ה נציע תהליך ליווי מרחוק של אנשי
מקצוע ומתנדבים בו תרכשו ותיישמו ידע מציל חיים.
אנו נעודד אתכם להזמין את האדם בסיכון אובדני
להצטרף לתהליך ככל שיתאפשר על ידכם.
התנועה מעניקה שירות קהילתי בפיקוח מקצועי, אך
איננה מהווה תחליף לטיפול. 
השירות ניתן לשוהים בישראל בלבד.

השירות המקצועי של תנועת מש"ה

CSI

Circle Session Interventions   שירות התערבות המעגל הקהילתי

מפגשי תמיכה והדרכה המיועדים לרשת התמיכה הטבעית של האדם בסיכון, עם או ללא השתתפותו הפעילה. המעגל הקהילתי כולל סדרה של 3 מפגשים (שעה וחצי כל מפגש) אחת לשבועיים.

GSI

Group Session Interventions
שירות התערבות קבוצתית

מפגשי למידה אשר מגבירים את המודעות לעלייה בסיכון האובדני ומנגישים ידע וכלים להתמודדות עם משברים אובדניים, במרחב בטוח, מיטיב ולומד.

SSI

Single Session Interventions  הערכה והתערבות ראשונית

התערבות חד פעמית אשר כוללת את כל רכיבי מודל ה-ROOFING  - תיווך, הדרכה, ליווי והפניה לגורמי טיפול ותמיכה בתוך ומחוץ למש"ה.

הכשרות בנושא מקומה של הקהילה
במניעת אובדנות במצבי משבר עם סיכון אובדני

הכשרות לאנשי מקצוע, לארגונים, חברות ומוסדות שונים על פי דרישה,
המבקשים לקבל כלים קהילתיים למניעת אובדנות בעקבות
מצבי משבר נפשיים מסכני חיים בעת הזו. תוכן מותאם לקהל יעד ספציפי.

*שירות זה ניתן בתשלום

פנו עוד היום לקבל ייעוץ ראשוני שיעניק לכם ידע, כלים ותמיכה- איך לנהל את המשבר האובדני.

bottom of page