top of page

כתב ויתור ושחרור מאחריות

להלן מספר הבהרות שחשוב לקרוא בעיון בעת קבלת ייעוץ והדרכה במש"ה- מילים שעושות הבדל, התנועה החברתית למניעת התאבדויות. קבלת השירות של מש"ה מותנית בידיעתך את התנאים ובהסכמתך.

 • תנועת מש"ה (ע.ר 580685287) מעניקה שירות הומניטרי לליווי, הדרכה וייעוץ של אנשים ובני משפחותיהם שנמצאים במצבי קצה נפשיים וברמת סיכון אובדני.
   

 • מטרת התנועה היא להפחית את שיעורי ההתאבדויות בישראל. התנועה היא תנועה חברתית ושירותיה מוענקים בהתנדבות וללא תשלום.
   

 • מש"ה היא תנועה חברתית שפיתחה מודל לליווי אנשים במצב של קושי, המבוסס על ידע מניסיון. הליווי במש"ה בשום אופן, אינו מהווה תחליף לייעוץ וטיפול מקצועי.
   

 • צוות מש"ה עברהכשרה מתאימה לליווי אנשים ומשפחות במצבי קושי אך אינם תחליף לליווי טיפולי נפשי או תרופתי.
   

 • אנו נוקטים בכל האמצעים של זהירות, צניעות ותבונת הקהילה על מנת לתמוך ולסייע, אך האחריות בגין קבלת ההדרכה והטיפול היא מוטלת כולה על מקבל/ת השירות.
   

 • איננו יכולים לשאת באחריות לתוצאה של הליווי אך מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו לתמוך בך ובמשפחתך בתקופת הליווי.
   

 • מטרתה של התנועה היא להפחית את שיעורי ההתאבדויות בישראל באופן ניכר. זהו גוף התנדבותי, ואין מש"ה אחראי לכל נזק או תוצאה לא רצויה בעקבות הליווי.
   

 • לא תעמוד עילת תביעה נגד עמותת מש"ה, מייסדיה, מנהליה, עובדיה ומתנדביה בגין קבלת שירותיה.
   

 • הליווי במש"ה ניתן ללא עלות אך כרוך במשאבים רבים - כ-4000 ש"ח לליווי. בתום התהליך ובהתאם ליכולת ולרצון, נודה ונעריך כל תרומה להמשך קיום מערך החירום  להצלת חיים ולאפשר מענה לכל דורש.ת.
   

bottom of page