top of page
Holding Hands

אני רוצה להיות
כאן איתך

Untitled design - 2023-10-30T101018_edited.png

מספר האנשים שנחשפו למסר

סדרת המסרים של מש"ה לתמיכה קהילתית בשעת חירום נוצרה כדי לאפשר אדוות של תמיכה וחיבוק בימים אלה.
אנחנו מזמינים אותך להעביר הלאה את המסר כדי להרחיב את מעגלי התמיכה והחוסן הקהילתי שלנו

bottom of page