top of page

תקנון רכישה באתר

מדיניות אספקת מוצר/שירות:
1. זמן אספקת השירות- כרטיסים לכנס: עד יום עסקים אחד לאחר ביצוע התשלום והרכישה באתר.
2. הכרטיסים לכנס יסופקו ללקוח באמצעות המייל, כמו כן הלקוח יתווסף באופן אוטומטי לרשימת המשתתפים בכנס.
3. החברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח אספקה ​​בזמן ויעילה. עם זאת, איננו יכולים לשאת באחריות לעיכובים שנגרמו מנסיבות שאינן בשליטתנו, כגון עיכובים במשלוח או בעיות טכניות.

אחריות העסק:
1. החברה וכל מי מטעמה לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירותינו או משימוש במוצרים כלשהם שנרכשו דרך אתר האינטרנט שלנו.
2. הלקוח מאשר כי הוא נוטל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש בשירות ו/או במוצר ולא ישא את החברה באחריות לכל נזק, לרבות אך לא רק הפסדים כספיים, נזקי גוף או נזק לרכוש.

הגבלת גיל:
1. רכישה באתר מותרת רק ליחידים בני 18 ומעלה. בביצוע רכישה, הקונה מאשר כי הוא עומד בדרישת הגיל ובעל כשירות משפטית להתקשר בחוזה.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוחות אימות גיל ולסרב לשירות או לבטל עסקה במידה והקונה לא יעמוד בדרישת הגיל.

תנאים לביטול עסקה:
1. ניתן לאפשר ביטול עסקה בתוך מסגרת זמן קצובה לאחר הרכישה, כאמור בתיאור המוצר/שירות או במדיניות הביטולים של החברה.
2. אם תוגש בקשת ביטול מחוץ לטווח הזמן הנקוב, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לביטול או לגבות דמי ביטול.
מדיניות הפרטיות:
1. החברה מכבדת את פרטיות משתמשיה ותטפל במידע אישי בהתאם לחוקי הפרטיות והתקנות החלים.
2. כל מידע אישי שיימסר על ידי המשתמשים באתר ישמש אך ורק לצורך עיבוד עסקאות ומתן השירותים המבוקשים.
הוא לא יימכר או ישותף עם צדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש, למעט כנדרש בחוק.
3. החברה מיישמת אמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על מידע המשתמש מפני גישה, חשיפה, שינוי או השמדה בלתי מורשית.
4. למשתמשים יש את הזכות לגשת, לתקן או למחוק את המידע האישי שלהם על ידי יצירת קשר עם קצין הפרטיות המיועד של החברה.

 

כללים ותנאי שימוש

1. הסכמה לתנאים על ידי גישה ושימוש באתר של מש"ה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"), אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה, וכן לכל תנאים, מדיניות או הנחיות נוספים שעשויים להיות מיושמים ופורסמים באתר האינטרנט שלנו. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, עליך להפסיק את השימוש באתר.

2. שימוש באתר
א. האתר ניתן לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד.
אין להשתמש בו לכל מטרה בלתי חוקית או בכל דרך העלולה לגרום נזק או נזק לחברה או למשתמשיה.
ב. עליך להיות בן 18 לפחות או לקבל הסכמה של הורה או אפוטרופוס כדי להשתמש באתר שלנו.

3. קניין רוחני
א. כל התוכן באתר, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, תמונות ותוכנה, הוא רכושה של החברה ומוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים החלים.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לשנות כל תוכן מהאתר ללא הסכמתנו מראש ובכתב.
ג. הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגו המוצגים באתר הינם רכושה של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא רשותנו המפורשת.
4. רכישת כרטיסים
א. מש"ה מציע מכירת כרטיסים לקנס הקהילה 2023. ברכישת כרטיסים דרך האתר שלנו, אתה מסכים לציית לתנאים שנקבעו על ידי מארגני האירוע.
ב. כל רכישות הכרטיסים הן סופיות, והחזרים או החלפות כפופים למדיניות של מארגני האירוע.

5. קישורים של צד שלישי
א. האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי.
קישורים אלה ניתנים למטרות מידע בלבד ואינם מרמזים על תמיכה או אחריות לתוכן או לשיטות העבודה של אתרי צד שלישי אלה.
ב. איננו אחראים לכל נזק או הפסדים שייגרמו כתוצאה מגישה או שימוש באתרי צד שלישי כלשהם.

6. הגבלת אחריות
א. אנו שואפים לספק מידע מדויק ועדכני באתר האינטרנט שלנו. עם זאת, איננו מבטיחים את השלמות, הדיוק או המהימנות של התוכן.
ב. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר שלנו, לרבות אך לא רק שגיאות, השמטות, הפרעות או וירוסים.

7. שיפוי אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק את החברה, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדיה ושותפיה מכל תביעה, התחייבות, נזק, עלויות או הוצאות הנובעות מהשימוש שלך באתר או מהפרה של תקנון זה.
8. שינויים בתנאים וההגבלות החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מתנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי מעיד על הסכמתך לתנאים ששונו.

מדיניות הפרטיות:
1. איסוף ושימוש במידע
א. אנו עשויים לאסוף מידע אישי, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך, כאשר אתה מספק לנו אותו מרצון במהלך תהליך רכישת הכרטיס או בעת יצירת קשר.
ב. המידע שנאסף ישמש אך ורק לצורך עיבוד הזמנת הכרטיס שלך, מענה לפניות ומתן עדכונים והודעות רלוונטיות לגבי האירוע.

2. הגנה על מידע
א. אנו משתמשים באמצעי אבטחה סטנדרטיים בתעשייה כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי או הרס.
ב. עם זאת, שום שיטת שידור דרך האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת ב-100%, ואיננו יכולים להבטיח אבטחה מוחלטת.

3. גילוי מידע
א. לא נמכור, נשכור, או נשכיר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אלא אם כן נדרש על פי חוק או בהסכמתך המפורשת.
ב. אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם ספקי שירות מהימנים של צד שלישי המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ובמתן השירותים שלנו. צדדים שלישיים אלו מחויבים לשמור על סודיות המידע שלך.
4. עוגיות האתר שלנו עשוי להשתמש בקובצי Cookie כדי לשפר את חווית הגלישה שלך.
קובצי Cookie אלה הם קבצים קטנים המאוחסנים במכשיר שלך ומאפשרים לנו לזהות את ההעדפות שלך ולספק תוכן מותאם אישית.
5. פרטיות ילדים האתר שלנו אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 13.
איננו אוספים או מאחסנים ביודעין מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 13.
אם נהיה מודעים לכך שאספנו בטעות מידע אישי מילד מתחת לגיל 13, ננקוט בצעדים מיידיים כדי למחוק אותו מהמערכות שלנו.
6. שינויים במדיניות הפרטיות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.
כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום באתר שלנו. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות שהשתנה.

bottom of page