fbpx

thanks

תודה שבחרת לעשות איתנו הבדל, להיות חלק משינוי, 
לקחת חלק בעשייה ולהציל את חייהם של אנשים שנמצאים בסיכון אובדני.

חשוב לנו לציין שתנועת מש"ה היא עמותה רשומה וברשותנו אישור סעיף 46 א'.

מה אנחנו עושים בפועל?

תנועת מש"ה עוסקת במניעת התאבדויות באמצעות מעורבות הקהילה.
השירות שאנחנו נותנים כולל תמיכה וליווי מקצועים והדרגתיים, 
שתכליתם להציל חיים ולהוריד את רמת הסיכון האובדני.

מה אנו נותנים במעגל תמיכה וליווי?
  • כלים לקהילת האדם בסיכון
  • תכנית פעולה לתמיכה וחזרה לחיים מלאים
  • חיבורים לגורמים טיפוליים רלבנטיים, במידת הצורך

השירות ניתן ללא עלות.

עלות מעגל התמיכה והליווי לאדם אחד היא 3500 ש"ח.

בברכה לעשיית הבדל יחד,

גל נסים עמנואל
מנכ"לית ומייסדת
וכל צוות מש"ה

רוצה לעשות שינוי?