fbpx

community

קהילת "אחים לנפש" היא קהילת הפייסבוק של תנועת מש"ה.
הקהילה מבקשת לייצר שינוי תודעתי קולקטיבי ביחס לאובדנות,
וזאת על ידי היותה מרחב המאפשר להכיר, להעמיק ולדבר את נושא האובדנות.
אנו מאמינות כי:
• אובדנות ניתנת למניעה.
• כל אחד יכול להציל חיים.
• לקהילה יש תפקיד חשוב במניעה.
• שיח ישיר מציל חיים.
הקהילה אמנם מתנהלת ביום יום במרחבי הפייסבוק, אך "יוצאת לעולם" בהתאם לצורך.
מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו, וכך לעזור להצמיח קהילה חיה של למידה, של שיתופים אישיים ושל תמיכה.
מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו ולהציל חיים.