fbpx

מי אנחנו

מש"ה הינה תנועה חברתית (ע"ר) ששמה לה למטרה להפחית משמעותית את שיעור ההתאבדויות והניסיונות האובדניים, ולהציל חיים באמצעות מודל ייחודי של התערבות קהילתית שפיתחה. תנועת מש"ה נוסדה בשנת 2017 על ידי גל נסים-עמנואל, שנתיים לאחר שאחיה מושיק, משה אורי נסים ז"ל מת כתוצאה מאובדנות. 
 
במש"ה אנו מאמינים כי: רוב ההתאבדויות ניתנות למניעה; כל אחד יכול למנוע התאבדויות; לקהילה כוח קריטי וחיוני במניעת התאבדויות כגורם תומך באנשים במצבי סיכון. את מש"ה מלווים אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם.
 
נכון לשנת 2021, בכל שנה בישראל מתאבדים למעלה מ-600 איש ומתבצעים כ-13,000 ניסיונות התאבדות. על אף שאין הסבר אחד לאובדנות, המחקר קובע כי רוב התאבדויות ניתנות למניעה על ידי כלים מתאימים כגון טיפול, תכניות קהילתיות, התערבויות אד-הוק, שיח ישיר, העלאת מודעות ועוד.
תנועת מש"ה עובדת בשלוש רמות: 
הענקת סיוע חירום למניעת התאבדויות  המבוסס על חוזקות הקהילה של האדם בסיכון אובדני. 
מודעות וחינוך – העלאת המודעות לאובדנות ולסיכון לאובדנות בקרב הציבור באמצעות  הכשרות והרצאות, כנסים ואירועים שנתיים, קמפיינים ציבוריים ועוד. 
מניעה – יצירת תשתית למניעה עבור קבוצות סיכון והציבור הרחב.
 
 

מערך החירום של מש"ה

מש"ה הינה הגוף היחיד בישראל שמעניק מענה קונקרטי במצבי קצה אובדניים. מש"ה פיתחה ומיישמת מתודולוגיה סדורה, המבוססת על ניסיון בשטח, להצלת חיים עבור אנשים הנמצאים במצבי מצוקה קיצוניים. המענה מספק תיווך, הדרכה  ,ליווי ותמיכה לאדם הנמצא בסיכון לאובדנות או לאחר ניסיון אובדני, ולבני משפחתו .
 
גישה ייחודית:
תכליתה של מודל הפעילות של מש"ה הינה "הגגה" או ROOFING אשר חוצצת בין האדם האובדני למותו ומורידה אותו מהגג באמצעות מעטפת אנושית קהילתית ומחויבת מתוך סביבתו הטבעית. מודל ההתערבות של מש"ה משלב בין תאוריות מוכרות לניסיון מעשי ומייצר רשת בטחון קהילתי אשר ניתן לשכפל. 
מטרת מערך החירום של מש"ה היא הורדה מיידית של הסיכון האובדני. התערבות החירום מגנה על האדם בסיכון אובדני גבוה באמצעות משאבים קהילתיים זמינים: מעגלי ליווי מתוך הסביבה הקרובה [במקרה שאין לאדם בסיכון רשת תמיכה אישית משמעותית, מתנדבי מש"ה מהווים רשת חילופית]. 
 
כל מעגל התערבות תומך שמנוהל על ידי איש.ת צוות ו"מושה" שעברה הכשרה ייעודית והתנסות מעמיקה, ומלווה את האדם עד להפחתה בסיכון האובדני. ההתערבות נותנת מענה לטווח הקצר ואינו מהווה תחליף לטיפול. 
 
התוצאות מדברות. 
מאז הקמתה ועם צוות קטן מאוד, מש"ה ליוותה בהצלחה כ-220 מעגלים ב-99% הצלחה. במהלך השנתיים האחרונות מש"ה בנתה והרחיבה את התשתיות הארגוניות, הכשירה את המושות הראשונות, פיתחה כלים להערכת הסיכון ולליווי, והפעילה תכנית פיילוט עם 20 מעגלים בחודש בממוצע. בהמשך להצלחת מודל הפעולה, מספר הפניות שמש"ה מקבלת מאנשים בסיכון או קרוביהם נמצא   בעליה מתמדת. 
 
כיום מש"ה פועלת על מנת לפתח ולהגדיל את מערך החירום. בשנת 2022 מש"ה מתכננות להכפיל את מספר מעגלי תמיכה לאנשים בסיכון אובדני; עד לשנת 2026 מש"ה שואפת לתת מענה לצורך הנוכחי (נכון ל-2022) של 13,000 ניסיונות אובדניים בשנה.